I jobben med og analysere hva Tøyen StartUpVillage (TSV) kan bli har vi funnet mye ledig lokaler, men også fått mange henvendelser på folk som ønsker å finne ledige kontorplasser på Tøyen. Vi ønsker finne bedre ut hva som trengs og hvordan dette kan kobles. I tillegg ønsker vi innspill på prosjekter og ideer som bør ha en naturlig havn på Tøyen ( er veldig mye som skjer allerede).
Klikke deg inn her for å registrere ledige lokaler, hva dere trenger av kontorplasser eller dine ideer eller forslag til prosjekter.
Share